website builder

INSCHRIJVING

Voorrangsregels

't Jozefientje werkt volgens het inkomenstarief en moet zich houden aan voorrangsregels bij inschrijving.

Schriftelijke overeenkomst

Wanneer ouders beslissen hun kindje naar ons KDV te brengen dan moet er een schriftelijke overeenkomst opgemaakt worden.

Deze kan door beide partijen opgezegd worden mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 1 maand..

WAARBORG

Er wordt bij de inschrijving een waarborg gevraagd. Deze waarborg betekent voor de ouders de zekerheid dat een opvangplaats gereserveerd is. Voor ons is het een zekerheid dat het kindje naar ons KVD zal komen.

De inschrijving is pas definitief nadat de waarborg betaald is.

Opvangplan

Het opvangplan dient bij de inschrijving te worden vastgelegd.

ADRES
't Jozefientje
Alfons De Cockstraat 12a, 
9310 Herdersem

CONTACT
Email: cindy@tjozefientje.be
Gsm Cindy: +32 499 363640 (alle info - altijd bereikbaar)
tel Jozefien : +32 53 607681(info betreffende opvang kindjes tijdens openingsuren)