website builder

FINANCIEEL

Tarieven

Ouders betalen een dagprijs volgens het inkomenstarief.


Betaling

Maandelijks zal een opvangfactuur opgemaakt worden die enkel via domiciliëring betaald kan worden.

Belastingsvoordeel

Alle kosten voor effectieve aanwezigheid van het kindje in ons KDV zijn aftrekbaar tot 11,20€/dag.

ADRES
't Jozefientje
Alfons De Cockstraat 12a, 
9310 Herdersem

CONTACT
Email: cindy@tjozefientje.be
Gsm Cindy: +32 499 363640 (alle info - altijd bereikbaar)
tel Jozefien : +32 53 607681(info betreffende opvang kindjes tijdens openingsuren)