web builder

ANDERE

Wendagen

De stap van thuis naar het KDV is groot. Daarom is het goed dat kinderen hiervoor de tijd krijgen om te wennen aan een nieuwe omgeving.

Elke ouder krijgt van ons een aantal wendagen aangeboden, deze worden bij voorkeur opgenomen in de week voorafgaand op de startweek.

Inlichtingenfiche

De inlichtingenfiche bevat alle noodzakelijke informatie over het kindje. Deze fiche dient ingevuld meegebracht te worden bij de start van de opvang.

Communicatie

Om jullie kindjes een goede leefomgeving te kunnen bieden vereist dit een goeie samenspraak met de ouders. Informatie over de opvoedkundige aanpak, de noden en de zorgen van het kindje kunnen steeds besproken worden tijden de breng- en afhaalmomenten. Indien gewenst kan met de verantwoordelijke steeds een afspraak gemaakt worden.

Voor de dagelijkse communicatie maken we gebruik van een software programma dat dagelijks het dagverloop van uw kindje doorstuurt naar uw persoonlijk email-adres.

Aanwezigheidregister

Aankomst- en vertrekuren worden dagelijks geregistreerd in ons softwareprogramma.

Toegang tot het KDV

Ouders hebben altijd het recht alle ruimtes te bezoeken waar de kindjes worden opgevangen.

Brengen en afhalen

Omwille van de veiligheid vertrouwen wij de kindjes enkel toe aan personen die uitdrukkelijk vermeld worden op de inlichtingefiche. Deze personen worden ook met de Id-kaart ingelezen in ons softwareprogramma.

Melden van afwezigheden

Wanneer een kindje om de één of andere reden niet naar de opvang kan komen, dan dient men te verwittigen voor 8.30 u.

Verjaardagen

Verjaardagen worden gevierd op de verjaardag zelf, of op de eerstvolgende dag dat het kindje naar de opvang komt. Ouders geven bij voorkeur geen geschenkje mee voor ieder kindje. Ouders die toch iets wensen mee te brengen, kunnen iets meebrengen als 4-uurtje.

Huishoudelijk reglement

Door het ondertekenen voor kennisname en ontvangst van het huishoudelijk reglement verklaren de ouders zich bereid de bepalingen er van na te leven.

KLACHTEN

Klachten zijn meestal uitingen van bezorgdheid. Wij vragen dan ook om bij eventuele vragen of opmerkingen onmiddellijk de begeleider of de verantwoordelijke aan te spreken en een moment af te spreken waarop je over je vraag of opmerking kan praten.

ADRES
't Jozefientje
Alfons De Cockstraat 12a, 
9310 Herdersem

CONTACT
Email: cindy@tjozefientje.be
Gsm Cindy: +32 499 363640 (alle info - altijd bereikbaar)
tel Jozefien : +32 53 607681(info betreffende opvang kindjes tijdens openingsuren)